Privatumo ir slapukų politika

PRIVATUMO POLITIKA
Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 10 d.

UAB „Lithuanian Tours“, juridinio asmens kodas: 121063880, buveinės adresas: Šeimyniškių g. 18, 09312 Vilnius, el. p. contact@eliteventsbaltic.com, Tel. +370 5 275 6107 (toliau – Bendrovė) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai per internetinę svetainę http://www.eliteventsbaltic.com/ (toliau – Svetainė) pateikiate mums savo asmens duomenis.
Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.
Bendrovė pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio Svetainėje, teisę į privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje pateikia informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Kokią informaciją apie Jus renkame?
Renkame toliau nurodytą informaciją tam, kad galėtume suteikti, pagerinti ir apsaugoti mūsų teikimas paslaugas Jums:
    1. Asmeniniai duomenys
Kai naudojatės mūsų paslaugomis, mes renkame tam tikrą Jus identifikuojančią informaciją, t. y. kai pateikiate mums užklausą, mes renkame Jūsų vardą, el. pašto adresą ir telefono numerį.
    2. Naudojimo duomenys
Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė pateikia, kai apsilankote Svetainėje ar kai prisijungiate prie Svetainės per mobilųjį įrenginį.
Tai gali būti informacija, susijusi su Jūsų IP (interneto protokolo) adresu, naršyklės ir įrenginio tipu, informacija apie tai, kokias internetines svetaines lankėte prieš tai ir kiti identifikatoriai, susiję su Jūsų įrenginiu.
    3. Slapukų duomenys
Svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume stebėti veiklą mūsų Svetainėje ir laikyti tam tikrą informaciją.

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?
Asmens duomenys Svetainėje renkami šiais tikslais:
    • paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui, administravimui;
    • klientų aptarnavimo ir pagalbos suteikimui;
    • informavimui apie pasikeitimus;
    • kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;
    • verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę;
    • techninių problemų sprendimui ir jų atsiradimo užkirtimui.

Iš kur gaunami Jūsų asmens duomenys?
Asmens duomenys gaunami iš Jūsų pateiktos informacijos Bendrovei užpildant užklausos formą.
Jūs užtikrinate, kad pateiksite Bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai
Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik turint teisėtą pagrindą, t. y.:
    • siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), t. y. Jums perkant (užsakant) paslaugas per mūsų Svetainę, arba
    • Jums išreiškiant sutikimą tvarkyti asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), t. y. kai siekiate susisiekti su mumis.

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?
Asmens duomenų tvarkymui Bendrovė turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie tvarko duomenis Bendrovės vardu, pvz., debesijos, serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, kurios saugotų Jūsų asmens duomenis, taip pat IT ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, kurios gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų ir kt. Tokie duomenų tvarkytojai veikia tik pagal Bendrovės nurodymus ir teisės aktų reikalavimus.
Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje.

Kiek laiko saugomi asmens duomenys?
Jūsų po duomenų pateikimo užsisakote mūsų paslaugas, Jūsų asmens duomenis paprastai saugosime iki 10 metų dėl su mumis sudarytos sutarties. Priešingu atveju duomenys yra sunaikinami po 1 metų nuo paskutinio susirašinėjimo su jumis.

Jūsų teisės
    • teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;
    • teisė reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs;
    • teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
    • teisė reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
    • teisė į duomenų perkeliamumą;
    • teisė nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.
Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo valia duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais (kai toks sutikimas buvo duotas) informuojant Bendrovę nurodytais kontaktais. Tačiau sutikimo atšaukimas nedaro įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymo, vykdyto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos www.ada.lt), jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Kad galėtumėte įgyvendinti šias teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti.

SLAPUKAI
UAB „Lithuanian Tours“, juridinio asmens kodas: 121063880, buveinės adresas: Šeimyniškių g. 18, 09312 Vilnius, el. p. contact@eliteventsbaltic.com, Tel. +370 5 275 6107, naudoja slapukus internetinėje svetainėje http://www.eliteventsbaltic.com/ (toliau – „Svetainė“). Naršydami Svetainėje sutinkate su slapukų naudojimu.
Prašome perskaityti žemiau pateikiamą informaciją apie tai, kas yra slapukai ir kaip juos naudojame.
Kas yra slapukai?
Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į Jūsų įrenginį įrašomos mažos duomenų rinkmenos, vadinamos slapukais. Slapukas – tai nedidelis failas, atsiųstas į įrenginį, naudotojui besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukų pagalba interneto svetainė atpažįsta naudotojo įrenginį (pvz., naudotojui kitą kartą apsilankius šioje interneto svetainėje).
Slapukų informacija nėra naudojama asmeninei informacijai apie naudotoją rinkti.

Informavimas apie slapukų naudojimą

Apsilankant internetinėje svetainėje pirmą kartą Jūs esate informuojami, jog svetainėje naudojami slapukai. Iškylančiame lange Jūs turite galimybę iš karto susipažinti su slapukų politika paspaudę atitinkamą nuorodą.

Slapukų kontroliavimas

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Tačiau tokiu atveju kaskart, kai lankysitės svetainėje, Jums gali reikėti iš naujo nustatyti kai kurias parinktis, o kai kurios funkcijos gali neveikti.

Galite atsisakyti tik tų slapukų, kurie nėra būtini. Kai kurie slapukai būtini tam, kad galėtumėte naudotis šia svetaine. Be šių slapukų neveiks tam tikros funkcijos.

Atsisakyti „Google Analytics“ slapukų galite vadovaujantis nuorodomis šioje interneto svetainėje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Slapukų naudojimo nustatymai interneto naršyklėse:

Firefox:

https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20valdymas?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies.

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt.

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

 

Daugiau informacijos apie slapukus: http://www.allaboutcookies.org/.

Pakeitimai

Kartas nuo karto galime pakeisti ar papildyti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša Svetainėje.

 

ELIT Events Baltic

 

UAB „Lithuanian Tours

contact@eliteventsbaltic.com

+370 5 275 6107